Skip to Content

Cookie Policy

1. Wie verwerkt uw gegevens?

Het Belgisch bedrijf, HET ANKER NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Guido Gezellelaan 49, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.793.706, hierna genoemd "HET ANKER“ is de verwerkingsverantwoordelijke en de beheerder onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming van de persoonlijke gegevens die u bij ons indient.

Batteliek, Stokerij De Molenberg, Maneblusser City en Thien Gheboden zijn dochterondernemingen van HET ANKER. Voor de website van elke dochteronderneming geldt onderstaande policy.

Gouden Carolus, La Cambre, Maneblusser en Boscoli zijn merken die beheerd worden door HET ANKER. Onderstaande policy geldt eveneens voor de websites van alle merken.

2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslaan op jouw computer, tablet of mobiele telefoon dat het mogelijk maakt om gegevens op te slaan en te traceren over het gebruik van de website. Het Anker gebruikt cookies om jou te identificeren of om bijvoorbeeld jouw productselectie op te slaan in jouw winkelmandje. Cookies worden beheerd door jouw internet browser.

Cookies zijn ofwel: i) sessie-specifiek, wat betekent dat deze worden verwijderd van jouw computer als de sessie of de browser afgesloten is; of ii) permanent, wat betekent dat deze worden opgeslaan op jouw computer tot dat deze verwijderd worden.

3. Welke cookies gebruiken de Het Anker websites?

Het Anker websites gebruiken zowel sessie-specifieke als permanente cookies. Het Anker gebruikt elk van de volgende categorieën cookies:

  • Functionele cookies helpen een website te functioneren en de service aan te bieden die gebruikers bij het gebruik van een website verwachten, zoals navigatie, toegang tot beveiligde onderdelen, etc. Deze cookies zijn noodzakelijk en zonder hen zou de website niet naar behoren functioneren, bijvoorbeeld voorkeurscookies om de website toe te laten de selectie te onthouden in verband met taal, regio, leeftijd,.. Deze cookies zijn niet cruciaal, maar bevorderen de ervaring van de gebruiker.
  • Performance cookies verzamelen gegevens over hoe een gebruiker omgaat met de website. Dit kan zijn omtrent de pagina’s die de gebruiker het meest bezoekt, zijn activiteit op de website en hoe vaak hij terugkomt.
  • Targeting cookies zoals social sharing cookies – de Het Anker websites bevatten sociale knoppen die toelaten aan klanten om producten te delen op sociale netwerken zoals Facebook. Als gebruikers klikken op zulke knop, zullen de meeste een third party cookie plaatsen. Voor meer informatie: http://www.facebook.com/about/privacy/

Bovenop de functionele cookies gebruikt Het Anker de volgende cookies:

CookieType cookieLink met meer informative en Opt-out link
Browser pixelsPerformance & targeting cookiesElke browser heeft zijn eigen configuratie om cookies te organiseren. Uitleg voor de meest gebruikte browsers:
Microsoft
Performance & targeting cookies
Hier lees je de privacy policy or opt-out using this link.
Google Analytics
Performance cookies
Hier lees je de privacy policyor opt-out using this link.
Google Adwords
Targeting cookies
Hier lees je de privacy policy or opt-out using link.
Facebook & Instagram
Targeting cookies
Hier lees je de privacy policy or opt-out using this link.

4. Jouw toestemming bij het gebruik van cookies

Toestemming van de gebruiker is niet noodzakelijk voor de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de diensten die vereist worden door de gebruiker.

Anderzijds is toestemming wel noodzakelijk voor de andere cookies: performance cookies, functionele cookies & targeting cookies.

Het gebruik van deze cookies vereist een geldige, vrije, specifieke, geïnformeerde en actieve goedkeuring.

Geïmpliceerde toestemming is niet langer voldoende. Toestemming moet gegeven worden door middel van een bevestigende actie, zoals het aanklikken van een opt-in of het kiezen van settings of voorkeuren in een menu. Het eenvoudigweg bezoeken van de Het Anker website geldt niet als toestemming.

Als er geen vrije keuze is, is er geen geldige toestemming. Daarom geeft Het Anker de optie om zowel cookies te accepteren als te weigeren.

Het Anker biedt daarom een opt-out optie aan. Zelfs na het verkrijgen van toestemming biedt Het Anker de optie aan om de toestemming in te trekken.

5. Wijziging

Dit cookiebeleid kan wijzigen in de toekomst. Deze wijzigingen gaan in op het moment van het publiceren van het gewijzigde beleid. Gebruikers van de Het Anker website worden aangeraden om regelmatig het privacy en cookiebeleid te raadplegen voor mogelijke wijzigingen.

6. Contact

Voor vragen over dit cookiebeleid, gelieve ons dataprotection team te contacteren: marketing@hetanker.be.